SCUM-manifestet återutgiven på svenska


Modernista förlag återutger på svenska det femnistiska manifestet SCUM av Valerie Solanas.

SCUM-manifestet (Society for Cutting Up Men) från 1967 har länge ansetts som är ett av de mer extrema dokumenten samtidigt som den innehåller en femnistsik filosofi som fortfarande än idag är aktuell. Den beskriver en utopi där kvinnor slår sig fria från männen som de anser är apor, besatta endast av döden, sex och att förstöra saker. En maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit och en biologisk olycka.

Boken förutspråkar att det bara finns en utväg för kvinnor, att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet och förstöra det manliga könet. SCUM har kommit ut på en mängd språk runt världen och blivit populär för dess annorlunda tankar och fräna attityd, konstigt nog bara bland kvinnor.

Ett utdrag ur boken följer:

Livet i det här samhället är - i bästa fall ­ skittråkigt, och ingen aspekt av det är överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering, och förstöra det manliga könet.

Vi har nu tekniska möjligheter att reproducera oss utan mäns hjälp (eller för den delen kvinnors) och att producera endast kvinnor. Vi måste omedelbart börja göra detta. Att behålla mannen har inte ens ett mycket tvivelaktigt biologiskt syfte. Mannen är en biologisk olycka: Y-genen är en ofullständig X-gen, det vill säga en gen med en bristfällig uppsättning kromosomer. Med andra ord, mannen är en ofullständig kvinna, ett vandrande misslyckande, strandad redan på genstadiet. Att vara man är att vara bristfällig, känslomässigt begränsad. Manlighet är en bristsjukdom och män är känslomässiga krymplingar.

Författaren Valerie Solanas (1936 –1988) var författare och radikal feministisk teoretiker och levde som prostituerad under stora delar av sitt liv. Under 60-talet höll hon till i utkanten av New Yorks konstliv. 1968 sköt hon Andy Warhol som inte dog, men fick men för livet och dog i förtid.

Anledningen till mordförsöket ska ha varit att Solana hade förväntat sig att Warhol skulle stödja henne på något sätt som han inte gjorde. En del säger att hon gjorde det för att skaffa sig uppmärksamhet, vilket mycket väl kan stämma. Hon kom ut i mitten av 70-talet från fängelse. Under tidigt 80-tal flyttade hon till Kalifornien, där hon försörjde sig som prostituerad. Någon gång under 80-talet började hon missbruka crack, och hon dog slutligen 1995 i sviterna av en lunginflammation.

Översättningern är gjord av Sara Stridsberg, författare och frilansskribent, och medlem i kulturtidskriften Bangs redaktion, hon har också skrivit förordet till boken. Fakta: Pris 189:-; Förlag Modernista; Tryckår 2003; Utg. datum 2003-09-20; Språk Svenska; ISBN 91-88748-57-X; Bandtyp Häftad; Antal sidor 96; Vikt (g) 100.

Boken finns att köpa hos Modernista.

Datum: 2003-10-03
Källa: Frihetsfronten & Modernista

Hur vi förverkligar SCUM-manifestet över hela världen av Valerie Solanas

Många har frågat sig hur Manifestet skall kunna genomföras över hela världen och klagat på att det inte finns några konkreta instruktioner för hur Manifestet skall förverkligas. Mina funderingar kan inte bli annat än ofullständiga och kvinnor över hela världen måste tänka ut sina egna sätt att deformera, krossa och slutligen fullständigt utplåna fienden. Jag har väckt tanken på att mannen inte behövs, att kvinnor kan skapa sig en egen värld utan mannen. Kvinnor måste vänja sig vid den tanken. Det är inte fråga om att upprätta ett modernt matriarkat. Det skulle bara vara förnedrande för kvinnan att behöva hålla på och dominera män. Det är färdigdaddat. Nu handlar det om att göra slut på mannen för gott.

Ty mannen är vår fiende, det är ingen tvekan om den saken, och sätten att bekämpa honom är lika många som det finns kvinnor på detta jordklot. Kampen måste föras på alla plan, mentalt, känslomässigt, förnuftsmässigt och handlingsmässigt, individuellt och kollektivt.

Kvinnor måste under en lång period para sig med män som har aggressiva egenskaper, och undvika män med svaga egenskaper. Detta för att inplantera dessa mäns aggressiva egenskaper i kvinnan. Pojkfoster måste därför aborteras. Som ni vet finns det metoder både för att se till att barnet blir en flicka och för att se vilket kön fostret har.

Svaga män som mjäkar med kvinnorörelsen förtjänar inget annat än förakt, men det finns ingen anledning att visa det. Låt dom mjäka sig. Låt oss utnyttja dom och låt dom springa våra ärenden. Låt dom tala sig hesa för jämställdhet mellan könen. Låt dom arbeta för mannens mentala och sociala kastrering. Låt dom nyttiga idioterna hjälpa till med att förbereda arbetet för mannens kastrering och slutliga fysiska likvidering.

Vi måste krossa familjen. Det är mannens viktigaste fäste för sin dominans över kvinnan. Det är många kvinnor som inte förstår det, utan känner sig trygga i familjen, t o m när hon får stryk varenda dag.

Familjen är inget annat än en plats för mannens dominans över kvinnan och det finns väl inget bättre ord för familjen än att det är ett koncentrationsläger för kvinnor. Inom familjen kan kvinnor våldtas på alla tänkbara sätt. Det finns inte ett våldsbrott som inte kan begås ostraffat inom ramen för familjen. Tortyr, svält, våldtäkt, incest, alla former av sexuellt, socialt, mentalt och ekonomiskt utnyttjande förekommer på en och samma gång. En värre diktatur finns inte. Ty den är så total att något mer totalt går bara inte att uppfinna. Diktaturen i Orwells 1984 är ett lyckorike i förhållande till den totalitära institution som familjen utgör.

Därför måste kvinnans kamp för frigörelse ta till alla tänkbara medel för att slå undan grunden för mannens makt genom familjen. Mannens diktatur måste ersättas med kvinnans diktatur. Liksom kommunisterna tänker sig en övergångsperiod, så måste kvinnorna föreställa sig en övergångsperiod innan mannen kan förintas. Vi vill gärna föreställa oss att en sådan övergångsperiod skall bli så kort som möjligt och att slutmålet är nära. Men vi måste förbereda oss på en mycket lång kamp.

Under en period är det inte svårt att tänka sig en könskamp där det finns en strävan efter jämställdhet. Men det är inte vår strävan på längre sikt. Det gäller i denna kamp att inte tappa siktet på målet att förinta mannen. Jämställdheten innehåller både steg i rätt riktning och många faror. Många män kommer att ställa upp i kampen för jämställdhet med manipulativa syften. När familjen alltmer upplöses kommer män att förstå att makten över barnen är en viktig del av mannens makt som tenderar att gå förlorad med familjen. Därför kommer han att eftersträva nya sätt att få makt över barnen. Kvinnan får inte släppa kontrollen över barnen till mannen. Det är centralt i kampen - varje form av jämställdhet i förhållande till barnen måste avvisas. Det är helt centralt att vi behåller makten över barnen och därmed vår framtid i att skapa ett mansfritt samhälle.

De flesta män är idioter som ser barn som kvinnogöra. Men det finns också intelligentare män som verkligen kan ta hand om barn och inser att makten över barn och därmed reproduktionen är av yttersta vikt när familjen upplöses. (Jag bortser då från dessa små töntar till män som fjantar omkring och vill "hjälpa till" med barn och hem, de förtjänar inget annat än förakt). Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att hålla den sortens man borta från barnen - vi får inte sky några som helst medel i kampen att avskilja barn från sina fäder. Barnapappan är en slug, lismande schimpans, som i en epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot barnapapporna, för att förlöjliga och förnedra barnapapporna så mycket som möjligt. Barnapappan är vår farligaste fiende, han inser vilka vi är och vad vi står för. Han arbetar natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen utan också bortom den. Han skyr inga medel, precis som vi. Barnapappan har insett vad det handlar om - en strid på liv och död, pappan är vår intelligentaste och farligaste fiende, han måste förintas med alla till buds stående medel.

Kvinnor frågar sig vad som bör göras med homosexuella män. Många kvinnor ser dem som en sorts allierade. Det finns ingen anledning att se homosexuella män som ett problem överhuvudtaget - låt dem hållas helt enkelt. De kommer att dö ut av sig själva. Under tiden måste vi uppmuntra män till så mycket homosexualitet som möjligt - att det är skönt och kul att vara bög. Många män är galna i rövknull. Så låt dom rövknulla - varandra. Använd all er fantasi för att förmå män till att ha sex med varandra, uppmuntra dem politiskt och privat. Ligg gärna med två eller flera män, bara för att se till att de knullar med varandra. Tro mig, de kommer att gilla det och de vill inte sluta med det.

Många kvinnor vurmar för en eller annan typ av man och vill hålla fast vid en viss manstyp - t ex att det i ett framtida kvinnosamhälle skall endast ska finnas en viss typ av man. Att ha män som husdjur - visst, det är inget fel i det. Vår framtid är biologisk, inte social. Och makten över biologin, den är kvinnans. Den kvinna som vill skapa sig ett husdjur för sina nöjens skull får givetvis göra det. Män kommer endast att finnas för experimentella syften, avel och för kvinnligt nöjes skull. Män kommer aldrig mer att kunna skapa ett manssamhälle för förtryck och exploatering - de måste permanent avskiljas från varandra. Kvinnors handlingsfrihet - till skillnad från de värdelösa liberala friheter som mannen har gett oss - måste däremot vara obegränsad i ett kvinnosamhälle.

Men kvinnor bör på sikt para sig med män som har särskild intelligens inom vetenskap och teknik samt med män som är aggressiva och kriminella, för tillägna sig dessa egenskaper. Mansfoster måste då ovillkorligen aborteras så att endast kvinnor har dessa egenskaper.

Ett samhälle utan krig, utan antagonistiska konflikter, utan förtryck, exploatering och utnyttjande, det är ett kvinnosamhälle, ett samhälle utan män. Mannen har ingen plats i ett fredligt samhälle där samarbete och utveckling är en självklarhet. Ett sådant samhälle kan bara skapas av kvinnor och måste enbart bestå av kvinnor.

Många kvinnor tycks tro att rätt uppfostran, rätt pedagogik och rätt påverkan kan skapa ett nytt samhälle för jämlika män och kvinnor. Dessa "kvinnokämpar" ger sig aldrig, trots att resultatet är så uppenbart som det kan bli - samma sorts våldsamma, kvinnodominerande män reproducerar sig själva i oändlighet hur mycket dessa kvinnor än anstränger sig för att uppfostra bort deras natur. Det går helt enkelt inte att ta kål på miljontals år av mansbiologiskt arv. Det är endast målmedveten och brutal förintelse av mannen som kan bryta denna utveckling. Och det måste vara vår totala strävan. Annars får vi aldrig slut på kvinnoförtrycket. Mannen måste utplånas till sista man. Det finns ingen annan väg.Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se