POSITIVA NYHETER

Olja i framtiden

Västvärldens mest enskilt betydelsefulla råvaruprodukt är oljan. Här följer snart en studie av oljans betydelse i historien och en analys av västvärldens kommande energibehov inom den närmaste tjugoårsperioden.

Under tiden kan du se hur lång tid som återstår innan oljan tar slut.

Källa: Gunnar LindgrenUppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se