YakiDa


Brottsplats Ekeby Vallentuna: Yxattacken.

Här ser man blåmärket från yxattacken. Märket utkristallierade sig mer och mer vart efter tiden gick.

Det var yxattacken som spräckte lungan
Monica Antonsson

Uppdaterad 2013-04-04
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se