YakiDa


Brottsplats Ekeby Vallentuna: Flyktbilen.

Här ser man att Niklas Johansson flyktbil har kommit tillbaka. Han stoppades av polisen och återfördes till brottsplatsen för senare transport till polisstationen. Niklas Johansson syns gående mellan polisen och Monica.

Den uppmärksammade läsaren lägger märke till kurvaturen på gångvägen men även den påstådda tomtgränsen.

Lägg även märke till "storleken" på Monica Antonsson
Monica Antonsson
Uppdaterad 2013-03-31
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se