Tidningen Brottsoffer nr 5 år 2005, sammanställde enkätsvaren från 124 ungdomar i årskurs 8 i Ljusdal och Trollhättan.
www.yakida.se


Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se