Problem med sköldkörtel eller hypotyreos

I samband med att försöka gestalta den person som skrivit nedanstående anonyma kommentarer i en hatblogg, så visades kommentarerna upp för en psykolog för en kort tid sedan.

Psykologen fick först ingen information om skribenten men gav förklaringen att de anonyma kommentarerna är skrivna av en svårt psykiskt sjuk person. En allvarligt mentalt störd person. .

När jag förklarade vem det sannolikt var och visade andra texter den kvinnliga bloggaren skrivit så sa faktiskt psykologen att bloggaren borde tvångsomhändertas. – Det här är en ovanligt mentalt störd person, sa psykologen


Några av kommentarerna som visades upp var:

Anonym 6 juli 2013 01:29
Enligt säker källa var det någon annans avföring som Yakida hade snott och gnott in sig med.

Anonym 2 juli 2013 00:41
Nå, stämmer uppgiften kommer ni att få reda på det och isåfall kommer jag att ge er ett namn. Fucken kan hänga ut och hota men Sundbybergs undre värld behärskar han inte. Fucken kan våldta andra människor psykiskt, hela familjer, få människor att gråta och lida. Men han är inte osårbar. Självfallet är han inte det och fucken kommer framöver att få stora problem med rättvisan. Det skall alla förövare ha. Det ska svida i plånboken och göra ont i hjärtat att missbruka andra människor på det sättet som John Johansson gjort.

Anonym 6 juli 2013 01:33
Det är jätteäckligt på thaimassagen, säger Förvaltarn som äger huset. De vet inte hur de ska bli av med den.

Anonym 6 juli 2013 01:35
Sundbybergs under värld har ögonen på Yakida.
Rätt som de är slår de till.
Jonte

Anonym 6 juli 2013 01:46
Yakida är impotent. Han knaprar blåa piller. En granne i höghuset försöker hjälpa honom men det är sällan han får till det. Så har det varit i många år. Det är därför han super ner sig och är så jävla arg jämt fy fan!

Anonym 6 juli 2013 01:52
Hon dog.

Anonym 6 juli 2013 01:26
Så här beskriver han sig själv:
Jag som är så snäll och bara sprider kärlek och positiva nyheter.
Jag är snällast i världen säger de som känner mig
Jag till och med fäller en tår när jag ser Bambi på teve.
Jag går inte ens mot röd gubbe.
Jag hade som barn en hund som hette Malin. Vi var bästa vänner. Hon brukade somna tillsammans med mig på soffan. Så snäll är jag.
Vad kallas den diagnosen?

Anonym 6 juli 2013 01:23
Det är dålig stil att skrämma dig med polisen Ann.
Strunta i honom bara.
Det är honom de ska ta.

Anonym 6 juli 2013 01:47
De kan ge honom några el-chocker när de ändå håller på tycker jag.
Jonte
......................................................................

Sen kom vad som kan vara en förklaring till hennes sjukdomsbild. I sin blogg berättade hon nämligen att hon har hypothyreos. När man sen till slut kan förstå hennes sjukdomsbild så tycker man istället synd om henne. Men mest synd är det naturligtvis om hennes familj, som dagligen måste möta problembilden.

På Wikipedia kunde man också läsa vidare om detta:


Hypotyreos eller hypotyroidism är en endokrin sjukdom som innebär att ämnesomsättningen är kliniskt låg. Detta beror på att sköldkörteln producerar för lite tyreoideahormoner. Ämnesomsättningen påverkar kroppen på cellnivå, varför sjukdomen brukar sägas vara systemisk, det vill säga att den drabbar många av kroppens grundläggande funktioner. Symtomen är därför som regel diffusa, och härrör ofta från flera organ samt påverkar allmäntillståndet, vilka inte är typiska för just denna sjukdom. Hypotyreos, liksom motsatsen giftstruma, kallas ibland struma, vilket är ett symtom som inte är nödvändigt för att ha sjukdomen.

Symptom:
Hypothyrios är en systemisk sjukdom eftersom ämnesomsättningen verkar i kroppens alla celler. Symtomen är därför som regel diffusa, och kommer från flera kroppsliga system och organ. Ett vanligt tecken är oförklarlig viktökning som inte beror på förändrad kosthållning, träning eller så kallad vardagsmotion. Sådan viktökning uppkommer ofta så långsamt att personen inte tänker på det. Allmän trötthet, sämre minne, och mental eller intellektuell tröghet är andra vanliga tecken som uppkommer tidigt men som ofta misstas för normala ålderförändringar.[5]
Musklerna kan värka, personen kan känna sig stel och ha ledsmärtor. Kroppsfunktionerna blir långsammare, vilket gör att personen blir lätt frusen, har låg puls (se bradykardi), och bli hård i magen. Kvinnor kan få längre och rikligare menstruation,[4] samt få svårare att bli gravida.[3] Huden blir torr, naglarna sköra och håret tunnare.[5]

Den mentala påverkan innefattar inte bara tankeförmågan. Tillståndet ger ofta affektiva symtom i form av att personen gråter lättare och har svårare att uppleva gjädje.[4] Sänkt libido förekommer hos somliga.[3]


Och läser man vidare på Wikipedia.....


Affektiva störningar, förstämningssyndrom eller humörsvängningar, är psykiska störningar vilkas huvudsakliga symtom handlar om förändrade känslor (även kallat affekter) eller stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk. Ett exempel på sådan störning är depression. Det förändrade stämnings- eller känsloläget yttrar sig för andra ofta i en förändrad aktivitetsnivå, det vill säga att personen blir apatisk eller manisk, beroende på diagnos. Många av de affektiva störningarna kan leda till förändrade medvetandetillstånd, till exempel psykos.
De flesta affektiva störningar bryter ut efter en svår händelse. Det är mycket individuellt hur svår belastning någon klarar innan en affektiv störning bryter ut.
En tvistefråga i över 50 år har varit huruvida affektiva sjukdomar - depression såväl som bipolär sjukdom - hänger samman med fetma. Problemet med att besvara frågan är om samsjukligheten beror på att båda tillstånden är utbredda (och därför saknar samband). Affektiva symtom är vanligt bland personer som söker hjälp för övervikt.[1]


Struma kan vara ett symtom på hypotyreos men vid vissa former av hypotyreos blir sköldkörteln i stället tillbakabildad. I andra fall sväller sköldkörteln upp och syns som en bulle på halsens nedre sida. Hypotyreos är en systemisk sjukdom eftersom ämnesomsättningen verkar i kroppens alla celler. Ett vanligt symptom är oförklarlig viktökning som inte beror på förändrad kosthållning eller så kallad vardagsmotion. Viktökningen uppkommer ofta så långsamt att personen inte tänker på det. Sämre minne, och mental eller intellektuell tröghet är andra vanliga tecken som uppkommer tidigt men som ofta misstas för normala ålderförändringar.

Påverkan innefattar inte bara tankeförmågan utan personen gråter oftrae lättare och har svårare att uppleva gjädje. Sänkt libido förekommer hos somliga.

Libido [libid'o] betyder livsenergi och livsdrift och förknippats med den sexuella energin och driften. Enligt den freudianska teorin är libidot och aggressionen människans två viktigaste drifter som styr människans handlande och val.

Mot libidot ställde Sigmund Freud dödsdriften, som också uppfattades som en destruktionsdrift.

Libidot är en av de allra viktigaste drifterna som utgör det undermedvetna. Ett osunt eller hämmat libido ger, enligt teorin, sig till känna genom olika störningar eller andra uttryck till exempel sexuella drömmar eller narcissism (när libidot är riktat mot en själv). Sigmund Freud menade att libidot kunde störas av destruktiva mellanmänskliga relationer, i synnerhet till modern och fadern, under barndomen och senare. Men så kunde även jagdrifterna (instinkter som hunger, sömnbehov, trygghetsbehov, etc) hämma det, vilka han ansåg vara libidots motsats. Ett socialt accepterat sätt att hantera en hämning eller störning (coping), menade Freud vara sublimering, en försvarsmekanism där de hämmade behoven uttryckts genom skapande verksamhet (konstnärligt eller intellektuellt).

Behandling:
Den som har hypotyreos får livslång hormonbehandling med syntetiskt sköldkörtelhormon (Levaxin). Det förekommer också behandling med naturligt grishormon .Källa; http://sv.wikipedia.org/wiki/Affektiva_st%C3%B6rningar


Uppdaterad 2014-05-29


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se