YakiDa

Journalisthistoria.

Tryckfrihetsförordningen finns i grundlagen och gäller för journalistik inom press, radio och TV och följs av de flesta journalister som vill följa den pressetik som Svenska Tidningsutgivareföreningen, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Radio AB, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television AB, Radioutgivarföreningen och Utbildningsradion AB tagit fram

Journalister ska vara fria och oberoende och ge korrekta och allsidiga och korrekta nyheter där den personliga integriteten ska respekteras. Felaktiga uppgifter ska rättas och redovisas. Om någon utpekas som misstänkt, ska alltid personen betraktas som oskyldig tills fällande dom ges. En journalist ska vara försiktig med namn och sparsam med bilder.

Sakuppgifter ska vara noga kontrollerade och allmänheten beredas möjlighet att kunna se skillnad på författarens egna kommentarer och faktaredovisning.

En av de viktigaste reglerna är att höra bägge sidor och det är journalistens roll att spegla den sanna verkligheten. Finns det osäkerhet om verkligheten så bör en journalist kanske avstå från publicering.

Till Pressombudsmannen vänder sig dit den som anser sig bli illa behandlad eller omskriven på ett felaktigt sätt men personen kan även vända sig till Pressens Opinionsnämnd som bedömer pressetiska frågor. TV och radio har något som kallas Granskningsnämnden.

Datainspektionens uppgift är att skydda den personliga integriteten på bland annat internet, inte att få människor straffade. Om någon känner sig kränkt av att någon eller något behandlar uppgifter om en person kan personen gå antingen till Datainspektionen eller polisen.
Vill personen att felet snabbt ska rättas till, då ska den vända sig till Datainspektionen. Men om personen vill hämnas - då är det bättre att han eller hon vänder sig direkt till polisen.

Vill du veta mer om lagar och regler som berör journalistik kan du använda nedanstående länkar:

 • 2. Grävande journalister
 • 3. Rättsnätet
 • 5. Söka efter böcker, Libris
 • 6. Riksdagen, med Riplex
 • 9. Årsredovisningar
 • 10. Statistik
 • 11. FN
 • 12. Beslutsfattare
 • 14. Toppdomäner
 • 17. Poppius journalistskola
 • 19. Svenska journalistförbundet
Uppdaterad 2014-05-25


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se