VÅRA SVENSKA FEMINISMER:
KATEGORIER OCH FÄLTKÄNNETECKEN

En helt ny och uttömmande fälthandbok för professionella feministologer. Nu med de latinska namnen! Om feminismens grupperingar, revirinpinkningar samt annat matriarkatnyttigt.Av PRIX REALIA

I) FEMINISME X-TREME
De värsta formerna, vilka nu börjar tränga in i Sverige. Aggressiva och smittsamma.

Talibanfeminism (Feminista Tallibanna)
Ny exotisk sort, nyligen avslöjad. Är redan i Rikstagen under ledning av Feminist-Gurun! De mest extrema sägs vilja införa s k "burka" för svenska män, byxmodellen av kroppsslöjan, med ögonnät o munkavle! Av "rättvise- och solidaritetsskäl"!

Kannibalfeminism (Feminista Canniballa)
Scum. "Man-eaters". Osäkert om den nått Sverige, då ev offer/vittnen försvinner spårlöst! Vill alltså fulkomligt förtära mannen, men för säkerhets skull spara "de bästa bitarna" i frysbox.

Ra-feminismer (Feminista Rararapa)
Rabiat-, radikal-, radiak- och rasial-feminismerna. Ömsom samarbetar, ömsom bekämpar varandra. Extremformer som är svåra att särskilja, utom för dess invigna fanatiker. Forskningen lutar alltmer åt tolkningen: "Typfall av feministisk schizofreni enligt syndromet likartad särhets".
Rabiat-f, (av rabies=galenskap), mycket ettrig och obehaglig.
Radikal-f, (av radicalis=instabil), kan kläcka ur sig det mesta.
Radiak-f, (radiac=strålning), besvärande utstrålning=dåliga vibbisar.
Rasial-f, (racisme=raslära). Rasisten säger att det är fel på rasen.
Den andra. Feminismen säger att det är fel på könet. Det andra. "Diskriminering och kränkningar ser olika ut, beroende på var...Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster som upprepas..."
(G Schyman, partiledare).
Feminismen har även historiska kopplingar till fascism, och nedvärderar manligheten i flertalet främmande länder.

II) MODERALDEMOKAKISKA FEMINISMER
Försvenskade former, tidigare vanlig sossefeminism, vilken nu spritt sig till de borgerliga, och därmed splittrats upp i olika fraktioner. De borgeliga partierna vill egentligen ha sina egna partibenämningar, folk-f, center-f, moderatfeminism osv, men dessa namn erkänns inte av rättrogna fundamentalister på vänsterkanten. Vi håller oss här nedan för enkelhetens skull till gängse övergripande benämningar. Obs att grupp, åsikter, könsroller mm byts när det passar!

Lik-hets-feminism (Feminista Corpus Mortis)
Beredd att "gå över lik", för att införliva värdefulla manliga attribut. Pendlar mellan avundsjuka och beundran för manskönet. Farligt osjälvständig!

Särarts-feminism (Feminista Differentialis)
Vill fullkomligt sära på könen, "för att inget otillbörligt skall hända". Anser sig stå över mannen i väsentliga avseenden. Som moral, fantasi, logik, konst, politik, kärlek, osv.

Likarts- och särhets-feminismer är utbrytarformer från de ovannämnda. Det finns även en blandform. Likartad särhetsfeminism heter den. (Däremot finns särartad likhets-f inte än.)

Kärring-feminism (Feminista Ragata) Eng: "Senior Bitch"
En modern form av gårdagens satmara. Favoritsatsen: "Män som är rädda för starka kvinnor", signalerar verklig fara. Nämligen: Här kommer någon med starka behov av att försöka dominera, och spela ut män mot varandra. Matriarkatvisioner kan ej uteslutas! Storemor ser dig!

Tvärsom-feminism (Feminista Antagonista)
En helsvensk modell, "kärringen mot strömmen"- feminism, lanserad av Kris-Pina Tvärsom, (Sanslösningska i Jämtställdslands län), i hennes "Kvinnosnacksutbredningen". (Vissa menar att det tvärsom är samma person som "Kristina Persson, Landshövdingska i Jämtlands län: Kvinnomaktsutredningen") "Alla manliga uttalanden skall av jämställdhetsskäl bemötas med ett tvärsom-påstående", enligt henne. Genom Tvärsomfeminismens ständiga munhuggande och faktiska individorientering, har den svårt att komma överens även med likasinnade. Beträffande "Kris-Pina Tvärsom och Kvinnosnacksutbredningen", se annan plats.

III) E-FEMINISMER
Det finns för närvarande fyra sådana, nämligen eko-, ego-, ero- samt euro-feminism.

Ekofeminism (Feminista Enkellogica)
Beskriver sig som "den som spar hon har sin oskuld kvar, och gynnar även Moder Natur".
En tämligen harmlös sort, men som förstås när sparandet misslyckats, skyller detta och allt annat på mannen, precis som alla andra feminismer.

Egofeminism (Feminista Egotrippa)
Tämligen självorienterad. Har trots eller tack vare detta växt väldeliga, genom grupptryck och kollektivanslutning. Från 60-talets "Jag, en kvinna", till dagens upprepade "Vi kvinnor". Ger sig rätten att tala i alla kvinnors sak, och tror (eller låtsas tro) att alla kvinnor tänker som hon.

Erofeminism (Feminista Erotica)
Lack, läder, gummi. Ja allt som kan användas, när "ändamålet helgar medlen". Således inte minst erotik. Att "kasta B-H:n" på 70-talet, var bara ett knep, för glädjen att få köpa nya sexigare. Många misslyckas med det senare, trots rödfärg i nyllet och visa låren.

Eurofeminism (Feminista Europea)
En standardiserad EU-feminism, ännu ej praktiskt genomförd utan fortfarande på projektstadiet. Det råder nämligen stor oeninghet mellan EU:s olika feministrar vilka standardregler som skall gälla. Vår egen Manna-Reta Winberg (även kallad Nit-Lotten) säger t ex, att hon i första hand kommer att hävda svenskornas rätt att använda snus på EU:s feministerrådsmöten!

IV) ÖVRIGA FEMINISMER

Petitessfeminism. (Feminista Petitessa)
Även denna är en ny form, nyligen avslöjad. Svårupptäckt, då den i förbigående tar upp till synes små oskyldiga detaljer. Kan därför också bli mycket förrädisk, genom summan av smådetaljerna. Har nu spritt sig in på universitetens institutioner, där den försöker finna feministiska aspekter och bevis ända ner på mikroskopsnivåer som molekylärbiologi, DNA-forskning samt atomfysikområdet.

Smygfeminism (Feminista Masceralis)
Döljer sig genom utklädningar och/eller rollbyten eller allmänt trevlig pratighet. Smyger sig in, särskilt i media och institutioner, men även i privata sammanhang, ja faktiskt var som helst! Spelar neutral och plötsligt hugger hon (även han) till.
Väl etablerad biter hon sig fast, från dagis till FN, och hävdar sina s k "jämställda" ideer.
En förädisk "modern" form av feminism, med metoder som sprider sig!

Blaskfeminism (Feminista Blasphemia)
En av de äldsta sorterna. Fick tidigt fäste i dagspressen, och har nu nästan helt tagit över denna, i alla fall i den s k "jämställdhetsdebatten", samt totalt på tidningarna Damens Nyheter, Aftonblahadet, samt X-pressen (egentligen en fd tidning). Blask-feminissan behärskar de flesta knep och tjuvnyp, gnäll och skäll, skryt och snyft. Sprider skuld och förakt mot "det andra könet", men sitt egna "första kön" sätter hon ogenerat på oskuldens piedestal!

Feminissar (Feminisse Contramasculine)
Manliga feminister. Kan uppträda i de flesta ovanstående grupperna. Feminissen negligerar, eller är okunnig om, sitt eget köns dilemma, sina bröders problem och sina förfäders ärliga uppsåt och arbete. En ny korsning mellan forna tiders gentlemän och toffelhjältar. Dras med en besvärande fjäskläggning. Extremformen söker trygghet i matriarkatdillerier!

Lättfeminism (Feminista Minimala) Fr eng: "Light feminisme"
Även denna form varnande beskriven av en AFS anhängare. Innebär allt från okunnighet om feminismens illusioner, till passivitet inför dess odemokratiska ideer. En attityd som omfattar båda könen, både allmänt välvilliga jämställdhetssvenskar liksom samhällets fega medlöpare.

FN-ism (Feminista Globala)
En realitet, och att de antagligen glömt bort mannen som kön. FN-ismen är sista steget, innan de skjuter ut feminismen i (Moder) Solsystemet. För visst finns det orättvisa normer även där. I de bemannade rymdfärdsplanerna råder ju uteslutande Marsdominans! Och IKD (Internationella kvinnodagen) har dom också förlagt till Mars!
Förslag: Lasta nästa raket med IKD-0803, och skicka iväg den till Venus! Universal-feminismen ( Femi-Miss Universum) ut i rymden!

Feminismen, som säger sig ha ambitionen att lösa kvinnors problem, har idag själv blivit ett kvinnoproblem. Den har blivit sin egen värsta självgenererande kvinnofälla,
ja en påtvingad "social burka", även för de svenska kvinnor som inte är dess anhängare. Den påstår sig vilja avskaffa könsrollerna, men skapar i stället nya.
Feminismen själv, är utan tvekan i själva verket, en enda stor statisk könsroll!
Men effektiv fördold, genom att uppmärksamheten ständigt riktas mot favoritämnet:
det generella skuldbeläggandet av mannen!Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se