Vems värderingar och moral gäller ?

Ett par sitter någonstans i Tyskland och läser en tidning. En vanlig tidning.

I Tyskland annonserar man i den vanliga dagspressen och erbjuder escortservice, sexuella tjänster och massage av olika slag. Detta är inte tillåtet i Sverige vilket medför att det finns en moralisk skillnad mellan de båda EU-länderna.

Vilken moral är sämst och varför är värderingarna mellan kvinnor och män så olika, börjar paret fundera över? Vad gör att två så lika länder har så totalt olika uppfattningar, så till den grad att Sveriges officiella representanter inlämnar klagan i samband med fotbolls VM och hotar att inte närvara i spelen ?

För inte är väl tyskarna sämre eller annorlunda människor än vi, bara för att de inte resonerar som oss? Och våra moraliska värderingar är vi dessutom ganska ensamma om här i EU.

Ett tydligare exempel på frågan är när en kvinnlig hovrättsdomare år 2001 fälldes för misshandel, våld mot tjänsteman och förolämpning och dömdes för detta till skyddstillsyn, men hon fick behålla jobbet.
En manlig hovrättsdomare förlorade år 2007 istället sitt jobb utan att ha gjort något brottsligt. Något som också bekräftades i både tingsrätt och Arbetsdomstolen. Men han värderades utifrån hur han hade uppfört sig på sin fritid -"synnerligen olämpligt och omdömeslöst", tyckte Arbetsdomstolen, se artikel >>>.

Kommer gifta människor att förlora jobbet nu om de är otrogna, det är ju omoraliskt anser många och dessutom ett löftesbrott? Eller kommer homosexuella eller transvesiter förlora jobbet? Vi har ju alla olika moral och värderingar. Och vems värderingar och moral gäller nu, på tal om Muhammed teckningarna och en liten rondellhund i Örebro?

För Sverige har år 2007 i samband med Arbetsdomstolens dom 63/07, mål nr B109/06 >>> mot Hovrättsdomaren för första gången bestämt hur en människas moraliska livsstil ska vara. Nämligen "lämplig och omdömesfull".

Men det gäller inte alla medborgare, se här >>>.Uppdaterad: 2011-09-29


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se