YakiDa

YakiDa svarar bloggare Catta m.fl. på Cattsbubbla om Yakida.


Tollan frågar den 21 augusti 2011 kl 7:28 pm:
- Baserat på ett samlat underlag från vad folk har redovisat på internet.
- Monica Antonssom kommenterar anonymt. Det har säkerställts dels genom textanalyser av flera olika oberoende personer samt även genom matchningar som jag inte i förväg vill avslöja. Det kommer att komma flera exempel men detta är ett exempel >>>.


Ulrika frågar den 21 augusti 2011 kl 7:46 pm:
- Jo, Justitekanslern har granskat innehållet utifrån de två, falska vill jag säga, polisanmälningar som gjordes. Utifrån det skriftligt inlämnade underlaget fanns inget för JK att gå vidare med. För Yakidas del handlade det om punkterna hot och förtal. Yakida har istället fått skulden för vad som framkommit på andra hemsidor. Men det har de båda polisanmälarna hållit tyst om.


Catta frågar den 21 augusti 2011 kl 8:00 pm:
- Jo, Monica Antonsson samarbetade med grov kriminalitet. Ett gemensamt länkutbyte mellan henne och OG är absolut ett exempel på det. Det finns fler, men det går jag inte in på nu.
- Det är rätt att jag bland annat rådfrågade henne om bilden på flickan i Max Sharnbergers bok eftersom jag reagerade att detta inte kändes rätt. MA var den enda som svarade att den borde läggas ut. Alla andra sade naturligtvis stopp. Det svaret säger en hel del om omdömet. Och det står heller inte tjatar eller tvingar vilket är din tolkning.Värsta bloggaren


Tillägg: Det har diskuterats om det är en fördel att ha ett utgivningsbevis. Det är det inte, utan snarare en större belastning jämfört med en blogg. Att ha utgivningsbevis innebär att man har ytterligare en kontrollfunktion över sig för granskning. Vilket jag tycker är bra. Alla borde ha utgivningsbevis om de ska publicera något på internet.


Uppdaterad 2012-06-20.


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se