Skärmdumpsbilder - Journalisten Monica Antonsson lägger till och drar ifrån.

Så här såg hatsidan om yakida ut på Wikipedia. Av de två IP-nr som angavs i historiken kunde det ena spåras till en proxy-server som hade hand om ett bibliotek i Vallentuna och Täby kommun och det andra IP.numret gick till företaget Stokab och IP-nr angavs finnas i Nacka kommun. I själva verket surfade den anonyme skribenten via en proxy server genom Stockholm kommuns Stadsledningskontors dator. Förmodligen från Södermalms stadsdelsnämnd.

Ytterligare efterforskningar gav att de båda skribenterna högst sannolikt var journalisten Monica Antonsson som använt Vallentuna bibliotek dator och den andra personen sannolikt var hennes bundsförvant - Lennart Gagerman "FRA-mannen", (info), som är den person som nu utför efterforskningar om privatpersoner och återrapporterar till journalisten Monica Antonsson, som brukar berömma Lennart för hans "grävande". Lennart Gagerman alias "Verutschkow" eller "Ver", som han också kallar sig på internet, deltar sedan år 2011 med att aktivt hjälpa Monica Antonsson att trakassera människor på internet.

I bild 1 ser vi att ett användarnamn knutet till Yakida olovligen har använts. Registreringen startades sannolikt av Lennart och Monica fyllde på med mera text efter att Lennart informerat henne om sidans existens.
I bild 2 ser vi vilket IP nr som har använts.
I bild 3 ser vi vilket vilken text som lagts till, den rödmarkerade. Gäller sidan om "Gömda" på Wikipedia.
I bild 4 ser vi att länkningen till Yakida.se tagits bort.
I bild 5 ser vi vilket vilken text som lagts till, den rödmarkerade. Monica tycks tro att polisanmälan mot henne den 19 januari 2012, redan är nedlagd den 30 januari.

Bild 1.Bild 2.Bild 3.Bild 4.Bild 5.


Uppdaterad 2016-05-07


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se