Monica Antonsson hemliga bloggar avslöjas

Yakida har lyckats avslöja flera av de hemliga bloggar som Monica Antonsson dessutom förnekat till domstol att hon innehaft. Men här visas skärmdupar på beviset att Monica Antonsson haft bloggarna "Fuckida.bloggspot" + "Kliniskironi.bloggspot" + "Svenskabloggmuseet.bloggspot" + "Sanningenomtomten.bloggspot".

Det gick även att visa att det var bloggar som hade som syfte att skada en person och en hel familj drabbades svårt av trakasserierna i bloggen.

Nedanstående är uppgifter från hennes räknare från Sitemeter och som var döpt till "s51johanssons4"

Fuckida

Fuckida

Uppdaterad 2020-03-05


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se