Ovanstående är en s.k skärmdump från den 9 maj år 2003 av hemsidan nodaddy som utförts av Annica Tiger. Många ansåg därför att hon gjort den första och grövsta uthängningssidan som någonsin utförts av en kvinna. (beskrivning). Tidigare var hon känd för att gjort den första s.k "hat-sidan" om företag. Läs mer om och missbruk på internet

De så kallad "keywords", eller sökord på svenska som Annika Tiger använde sig av var bl.a " mansfundamentalister, nazifeminist feminist extrema mansgrupper, manliga nätverk, mansgrupper mansrörelse umgängessabotage, mytoman psykopat, rättshaverist sex. samlevnad feminism sexism"

Den hemsidan är bara en liten del av omfattande trakasserier och förtal mot pappor i Sverige som har lett till att bland annat olika företag, polis, Datainspektionen, vaktbolag, åklagare och Justitiekanslern involverats, läs mera om Annika Tiger.

Annica har därefter byggt upp ett helt system på internet med hemsidor, bland annat på olika domäner, där personer hängts ut och utsatts för kränkningar på porrsidor. Se nedan.

I tidningen PC för alla, nr 11 januari 2003 sidan 84, ges råd om hur personer ska agera om de blir uthängda på nätet som detta exempel. Rädda Barnens Internetanalytiker råd till den som blir uthängd är att polisanmäla med en gång. Man kan ta en skärmdump av sidan och skriva ut den och ge till polisen.

I samma artikel ger leg. psykolog Pernilla W en förklaring till varför människor hänger ut folk på nätet. Hon menar, att en anledning kan vara att den som gör en sådan här sida är mindre mogen känslomässigt och har svårt att hantera starka känslor.

Sådana personer har svårt att söka stöd och ofta ett mindre socialt nätverk. De tar sin kränkning som ett bevis för att det är okej att göra något för att det ska kännas bättre. Det är ofta en normal känsla av att vara ledsen eller upprörd. Genom att göra så här fula saker på internet så får personen något som avleder hennes uppmärksamhet på hur dåligt hon mår, säger Pernilla till tidningen.

En Kammaråklagare menar, enligt tidningen, på att detta är ett växande problem. Det är i sig inget nytt då den här typen av personer förut ägnade sig åt att ringa hem till de utsatta, skicka brev eller baktala personen för den närmaste vänkretsen.

Exempel på andra uthängssidor är bl.a en sida om ett kommunalråd. En sida full med lögner och den var så välgjord att till och med polisen trodde att det var kommunalrådes egen privata hemsida. Flera välkända bevakningsföretag och säkerhetsföretag har råkat illa ut. Vaktbolag Falck har också drabbats av att deras civilklädda väktare hängdes ut med namn och bild på en hemsida, står det i tidningen.

Det finns även ordningsvakter som hängt ut folk på hemsidor och som hotat personer över nätet. Genom att hota så vill personen framkalla rädsla och visa sin makt över offret. Minst två fall är kända av polisen.

I tidningen S.O.S nr 6 år 2001, en branschtidning för företag inom skydd och säkerhet, berättar företrädare för K.R.I.S (Kriminellas revansch I Samhället) om rädsla. De menar, "att man måste få dessa typer av människor att bli kvitt deras egen rädsla som är den säkraste vägen mot kriminalitet och som är den värsta belastningen en yrkeskriminell kan ha idag. K.R.I.S arbetar för och vill förändra kriminalvården och hjälpa kamrater som hamnat snett i samhället och även i ett tidigt stadium börja stödja dem i förebyggande syfte."

Annika Tiger har till och med samlat på dokument från vårdnadstvister om barn till föräldrar i denna grupp av män som hon inte tyckte om och som hennes specialarbete bland annat handlade om. Dessa handlingar skrev hon om på internet och gjorde egna analyser om föräldrarna. Ofta blev dessa mammor och pappor i den så kallade mansgruppen anklagade eller utpekade på hennes hemsida för olika saker.

När föräldrar ur denna grupp råkade ut för kriminella brott har hon vid minst ett tillfälle hämtat information om brott och offer hos myndigheter och kontaktat polisen. Sedan har hon på sin egen hemsida, "gjort narr och sig lustig" över vad som hänt de drabbade.

År 2000 polisanmäldes en av dessa pappor för att han debatterat vårdnadsfrågor i massmedia !

Många har reagerat kraftigt och med bestörtning på uthängningssidan Nodaddy som Annica gjort, bland annat i olika debattforum på nätet och försökt förstå vad som varit drivkraften bakom den avsky som hon gett uttryck för mot dessa personer på internet och hennes och andra kvinnors bakomliggande syften och varför just föräldrar i sverige råkar ut för denna missaktning och kränkningar.

Källa:
- annika tiger, företagshemsida www.tiger.se
- www.fagelfenix.net .


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se