Anmälningsformulär

Projektnamn: Orolig.

Ledmotiv: Ingen ska behöva känna sig orolig.

Bakgrund och syfte: Människor undviker idag att dokumentera sin oro.

Det finns därför ett behov av att bland annat tryggt, anonymt, snabbt och effektivt kunna dokumentera sin oro anonymt. Detta kan till exempel vara till nytta inför kommande rättegångar.

Projektmål: Yakida ska publicera och gratis tillhandahålla ett verktyg för dokumentation av användarens oro. Verktyget ska helst vara utformat i Excell. Verktyget ska ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas fritt av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.

Modellen skall vara genusanpassad.
Modellen skall ge användaren ett unikt "ticket-nr" som blir unikt för användaren så att dokumentet inte kan förfalskas.
Modellen skall vara utskriftbar vid endast ett tillfälle som då ger det unika "ticket-nr".

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt projektplanen.

Modelldesign: Modeller ska ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt beskriver riskfaktorn för oron. Det grafiska gränssnittet ska var skiljt från analys- och beräkningsdelen

Se original i excell-format, >>>
Se exempel i excell-format, >>>

Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se