Replik till Anna Laestadius Larsson artikel på SVD om "Utsatta barn är dubbla offer", 7 jan 2010

Utsatta barn är dubbla offer säger Laestadius om Södertäljeflickan

En krönika med ett viktigt budskap. Man bör tro på barn, vad de än berättar. Och det gör Laestadius – eller kanske inte ?!

Hon tror på att en sekt av barnmördare har slaktat barn och ätit upp dem. Och hon har rätt i att Elvira pekade ut faktiska personer. En blygsam fråga måste dock tillåtas. Tror Laestadius att två av de kannibaliska mördarna var det hovrättsråd vars förnamn börjar med P, samt hans dotter i vars efternamn det finns ett X?

Tror Laestadius också att det i De Dövas Klubb finns massor av gubbar ("som myror i en myrstack") som våldtar Elvira?

Har fadern haft samlag med Elvira inför ögonen på Ingrid? Har han haft samlag med Ingrid inför ögonen på Elvira? Har moderns älskare våldtagit Elvira i Ingrids närvaro, och Ingrid i Elviras närvaro? Är det inte bara Elvira utan också Ingrid som föräldrarna har hyrt ut som prostituerade på sexklubbar?

Om Elvira är väldigt trovärdig, varför åtalades inte föräldrarna och moderns älskare för alla de övergrepp som de hade utfört på Ingrid? Och varför åtalade inte de många våldtäktsmännen i De Dövas Klubb?

Thomas Quicks medhjälpare kunde inte åtalas därför att de förnekar de brott som Quick har beskyllt dem för. Södertäljefadern kan inte åtalas för övergreppen på Ingrid därför att Ingrid förnekar dem. Hon förnekar också att hon har sett fadern göra något otillbörligt mot Elvira.
Däremot gick det utmärkt att fälla fadern för samlag med Elvira medan Ingrid satt på sängkanten, även om Ingrid förnekar detta.

Den enda gynekolog som har "funnit" skador i Elviras underliv, har regelbundet "funnit" skador när åklagaren behövde den sortens bevis. I ett annat fall fanns det en vit fläck i fotot, och fläcken "bevisade" sexuella övergrepp. Men ett flertal andra läkare var överens om att den vita fläcken var fotoblixten. Det är den sortens "experter" som somliga åklagare anlitar.

Laestadius säger att misstankar om incest hade funnits hos vårdpersonal. Detta är en förvrängning. Den enda "vårdpersonal" som haft misstänker var doktor N. på vårdcentralen. Och dr N. hade i längre tid haft en svag misstanke - ja, om vad? Om att Ingrid men inte Elvira missbrukades av fadern.

Den 19:e mars 1992 träffade doktorn Elvira i sällskap med Allmo. Elvira hade smärtor efter ett fall nedför trappen. Och om vi får tro Laestadius, så var detta "ett rop om hjälp" p.g.a. övergreppen.
Elvira berättade för doktorn att hon gick i incest-terapi. Hon berättade också att hon alls inga minnen hade av sexuella övergrepp.
Men detta räckte för dr. N. Nästa dag anmälde hon till socialtjänsten att båda döttrarna sannolikt hade utsatts för incest.
Det finns ett återkommande mönster i Södertälje-fallet. När Allmo griper in, börjar andra och centrala personer sätta igång med betydelsefulla aktiviteter.
Elvira började incestterapi hos Hellis Sylwan den 7:e mars. Hon säger själv att hon blev deprimerad och att detta berodde på terapin. Emellertid vittnar Sylwan att Elvira varken berättade minnen eller "bilder" av övergrepp förrän efter det första polisförhöret den 28:e april.

Det finns två böcker som beskrivit eller analyserat Södertälje-fallet:

* Birgitta Allmo: Vem vågar tro på ett barn. (2008)

* Max Scharnberg: Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords. (2009)

I ytterligare två böcker har ett kapitel ägnats åt detta fall:

* Eva Lundgren: La de små barnen komme til meg. (1994)

* Jan Guillou: Häxornas försvarare. (2002)

Flickan har fått pseudonymen Elvira, Saga och Mathilde. Lundgren och Allmo accepterar kritiklöst alla flickans berättelser. Lundgren har inte ens undersökt om det som Elvira sagt under intervjuerna med Lundgren stämmer överens med vad Elvira har berättat för polisen.

Scharnbergs bok är unik därför att den är baserat på det fullständiga rättegångsmaterialet (245 000 ord), och den använder datateknik för att analysera det. Analyserna visar för det första att Allmo "vet" allt vad Elvira har upplevt veckor eller månader innan Elvira själv vet det - ett klart bevis för Allmo har fabricerat berättelserna och har indoktrinerat dem i fosterdottern.

För det andra: Bland de hundratals sexuella övergreppen har Elvira endast givit konkreta beskrivningar av 12. Detta hade inte varit märkligt, om hon inte hade påstått att Ingrid hade varit ögonvittne till 11. Vid 7 övergrepp fanns de ytterligare ögonvittnen. Samtliga ögonvittnen förnekar att de har upplevt eller sett något otillbörligt.

För det tredje: Olika personer tog initiativet till fyra gruppmöten under de tre månader som föregick det första polisförhöret. Fadern deltog inte i några av dessa möten. Men vid alla fyra sade Elvira att hon inte hade något minne av några övergrepp.

Det samma sade hon under det första polisförhöret. Men där tillade hon att hon var absolut säker på att det inte hade förekommit några övergrepp under de senaste 5½ årens (nämligen efter att familjen hade flyttat från en lägenhet till en villa). Detta är intressant därför att fadern uteslutande fälldes för övergrepp under denna period.
I de första fyra polisförhören finns det intet spår av de övergrepp som fadern fälldes för några få veckor senare.

För det fjärde: I hovrättsdomen 1994 redogör de fem domarna på sidorna 42 och 44 varför de har fällt fadern. Men där kan de inte komma ihåg (a) moderns vittnesmål rakt framför ögonen på dem; (b) moderns berättelse under polisförhören, vilken domarna speciellt har läst och åberopat; (c) Elviras egna berättelser under polisförhören; (d) domarnas eget referat av moderns vittnesmål i hovrätten och hennes utsagor under polisförhören, vilka har angivits korrekt på sidan 22 i precis samma dom. Därvid har de kommit att fälla fadern för ett stort antal övergrepp som Elvira aldrig har beskyllt honom för.

Man kan finna många flera resultat i denna bok, men dessa fyra är de viktigaste.

Denna artikel har skrivits av Max Scharnberg. Hela boken om Södertäljefallet finns på internet på de angivna adresserna, och för fri nedladdning på pdf-adressen.

http://www.yakida.se/max/start.html

http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf

Övriga böcker av Max Scharnberg

* .."Lögnens psykologi - med tillämpning inom affärslivet". Läs boken här >>>
*.."Textanalys: En vetenskaplig ansats för att bedöma fall av sexuella övergrepp". Läs boken här >>>
Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se