Familj och Omgivnings faktorer

Både "F" - och "O" - faktorerna har hittats och kan användas i analyser av kriminalitet. "F" faktorn står för familjefaktorn och värderas i en skala från 0-100% och beskriver en familjs delaktighet i kriminalitet.
Samma sak för "O" faktorn som står för omgivningsfaktorn och värderas i en skala från 0-100% och beskriver en persons omgivning delaktighet i kriminalitet.

Till exempel kan man studera sannolikheten att Monica Antonssons familj hade kännedom om Monicas falska pedofillista. Noll procent skulle i det här fallet betyda att sonen Björn blev lurad av sin egen mamma, medans 100 % skulle innebära att han var delaktig i falska anklagelser. För att en viss kriminalitet ska kunna fungera måste "F"-faktorn vara hög.
Nu vet vi att Björn hjälpte mamma Monica med hennes bloggar. Det är samma sak med familjen Dahlström och de övriga familjemedlemmarnas kännedom om deras pedofilanklagelser mot andra människor.

Både "F"- och "O" faktorn kan läggas till i en annan analys av en händelse, och förstärka sannolikheten av en teori. Användandet av "F" - och "O" - faktorerna är också en metod att bedöma och förstå människors förmåga att hantera sanning. Vissa människor kan uppfattas som trovärdiga fast "F" - och "O" - faktorerna i själva verket visar att de är extrema lögnare, eftersom de måste ljuga för sina egna familjer.
Med "F" - och "O" - faktorerna kan en analys bli en överraskande upplevelse i polisanalyser om man hittar de guldkorn som omkullkastar en kriminells falska påståenden. Det går om man börjar tänka bredare och kan se mönster som tidigare var dolda.

Både "F" - och "O" - faktorerna hittades i samband med anayser av falska barnpornografianklagelser utförda av journalisten Monica Antonsson.

Faktorerna kommer presenteras i samband med föreläsningar.
Monica Antonsson

I den matematika modellen som skapas i Excell, och som kan användas av polisen, utvärderar man även de frågeställningar som rättspsykiatrikern Dr Richard CW Hall ställt upp i sin avhandling, "Patienter som gör falska anklagelser". Här finns en checklista för utvärdering av patienternas påståenden.
Därav följer:

1) Är anklagaren pålitlig?

2) Är berättelsen konsekvent och trovärdig?

3) Finns det ett motiv för hämnd eller annat?

4) Har andra anklagelser gjorts tidigare? Har ett mönster av anklagelser existerat?

5) Har patienten fått rådet att anmäla i sina kontakter med någon professionell som har ett egenintresse?

6) Finns det några fysiska bevis på ogärning?

7) Hur är den anklagades rykte?

8) Hur ställer sig den anklagade till anklagelserna?

9) Finns frågor om vårdnad, bodelning, skilsmässa eller annan stämning inblandade?

10) Finns det en historia av personlighetsstörning - antisocial, narcissistisk, borderline - i endera parten?

11) Finns det en historia av alkohol eller drogmissbruk i endera parten?

Uppdaterad 2014-05-17


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se